Posted by admin On Kwiecień - 11 - 2016 Komentowanie nie jest możliwe

Ubezpieczenie OC ma prawo być także zawarte na krótszy okres czasu, ale w owym czasie musimy ten okres uzgodnić indywidualnie z ubezpieczycielem. Co istotne, wybieramy go sami, nie jest on odgórnie nałożony. W nowoczesnych czasach jest wielu ubezpieczycieli na rynku, możemy w następstwie tego być spokojni, że uskutecznimy jakiegoś wyboru, a czy słusznego, okaże się to przy wypłacaniu żadnego zabezpieczenia. Zgodnie z ustawą z 2003 roku o zabezpieczeniach obowiązkowych, każdy właściciel pojazdu mechanicznego (samochód, motor), jaki jest zarejestrowany w Polsce, ma obowiązek zapłacić obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (w skrócie OC). Jesteśmy w stanie je wykupić u dowolnego ubezpieczyciela. Jest ich wiele na rynku w związku z tym z doborem stosownego Ubezpieczenie Bytom nie musimy posiadać kłopotu. Obejmując taką umowę, jaka mówi o ubezpieczeniach OC zabezpieczamy swoją odpowiedzialność cywilną. Będziemy z jej tytułu odpowiadać, jeżeli spowodujemy wypadek drogowy. Są miarodajne limity definiujące wysokość wypłaty ubezpieczenia OC. Nie może być on wyższy niż suma gwarancyjna, która jest ustalona w umowie zawartej między ubezpieczycielem, a ubezpieczonym. Jeśli szkoda została wyrządzona osobie, odszkodowanie nie może być większe aniżeli 2500 000 euro, bez względu na to ile osób brało udział w przypadku. Jeśli jednakże zniszczone zostało mienie, to wysokość odszkodowania ma okazję w najwyższym stopniu wynosić 500 000 euro. Tu też nie liczy się liczba osób uczestniczących w zdarzeniu.

Zobacz także:

Comments are closed.