Posted by admin On Listopad - 30 - 2016 Komentowanie nie jest możliwe

Pieczątki są kreowane na ogół po to, aby przekazywać istotne informacje połączone z prowadzoną działalnością służbową. Najogromniejszą grupę zamawianych artykułów stanowią pieczątki nagłówkowe użytkowane w procesie oznaczania nadawcy danej korespondencji, czy przygotowywania listów oraz rozliczeń. Pieczątki nagłówkowe muszą zawierać imię oraz nazwisko oraz stanowisko osoby posługującej się odciskiem pieczęci i nazwę firmy oraz dane adresowe. W wielu przypadkach umieszcza się adres siedziby firmy, adres do korespondencji lub adres witryny internetowej oraz poczty elektronicznej i telefony kontaktowe. Pieczątki firmowe wykorzystane do formalnej korespondencji biurowej zawierają zwykle nazwę i adres siedziby firmy, wielokrotnie też NIP i REGON. Tutaj na pewno gadżety reklamowe koszalin są używane tylko przez osoby posiadające uprawnienia do reprezentowania przedsiębiorstwa w wyznaczonych postępowaniach przed urzędami czy innymi firmami współpracującymi. Zamieszczane na pieczątkach firmowych dane obejmują, w większości wypadków, wszystkie wiadomości o lokalizacji oraz możliwościach kontaktowych z daną firmą. Można niemniej jednak uzupełniać je wszelakimi innymi informacjami, zgodnie z naszymi pomysłami.

Zobacz także:

Comments are closed.