Posted by admin On Luty - 21 - 2016 Komentowanie nie jest możliwe

AdwokatZawód notariusza słusznie uznawany jest za jeden z w najogromniejszym stopniu godnych zaufania i prestiżowych. Ze względu na ogromną wagę dokumentów, którymi się opiekuje, nad przedstawicielami tego zawodu ciąży wiele zobowiązań, są oni także poddawani wielu sprawdzaniom – główny nadzór nad ich działalnością wykonuje Ministerstwo Sprawiedliwości. Na pewno notariusz katowice zazwyczaj kojarzony jest głównie z wpisami do ksiąg wieczystych, z tego też powodu każdy kupujący bądź też pozbywający się nieruchomości musi odwiedzić jego biuro – takiego wpisu może przecież dokonać tylko notariusz. Poza tym, mnóstwo pozostałych aktów moc ustawową ma jedynie wtedy, kiedy znajduje się na nich stempel notariusza – chodzi w tym momencie między innymi o testamenty, ugody pomiędzy wspólnikami w interesach czy małżonkami – również te dotyczące podziału wspólnego majątku. Rejent sprawuje również opiekę nad dwoma stronami połączonymi papierami wartościowymi, takimi jak czeki oraz obligacje – dba o to, żeby ich dobro było zapewnione w takim samym stopniu.

Zobacz także:

Comments are closed.